Har du mulighed for 'løbende opladning' af dine Li-ion truck?

Picture of Rasmus Vadstrøm

Rasmus Vadstrøm |

Læsetid: 15 minutter

Automatisering , Flådestyring , Li-ion batterier , I_Site

Har du fået undersøgt muligheden for, om din virksomhed kan gøre brug af de højt effektive li-ion batterier, som bl.a. gør det muligt at benytte sig af løbende opladning under arbejdet? Vi dykker ned i mulighederne for, at din virksomhed kan organisere den daglige drift på den mest bæredygtige og effektive måde med løbende opladning.

En elektrisk truck med lithium-ion batterier har yderst mange fordele:
• Batterierne har høj energitæthed.
• De er meget effektive og højt ydende.
• De er emissionsfri, ved anvendelse af grøn elektricitet.
• Ingen vedligeholdelse.
• Den lange levetid reducere omkostninger for udskiftning.

Men først og fremmest er de en optimal energiløsning, når der anvendes løbende opladning. Løbende opladning betyder, at du kan oplade dine truck til enhver tid, når de ikke bruges, selv i en pause på et kvarter. Denne type opladning i den daglige drift betyder, at du i modsætning til blysyrebatterier ikke behøver at udskifte li-ion batteriet. Hvis du ønsker, at skifte til li-ion er der mange måder, at organisere arbejdet på så der kan køres med løbende opladning. Vi giver dig de bedste råd til at undersøge muligheden, og komme i gang med løbende opladning lige her.

bt-optio-ose250-li-ion

Find ud af, hvornår dine truck ikke bruges

Lad os se på, hvornår og hvor ofte dine truck bruges. Beregning af udnyttelsesgraden er meget nemmere med forbundne truck; kig blot på dine flådestyringsdata på I_Site flådestyringsværktøjet, hvor der vises data fra dine forbundne intelligente truck. Det er vores erfaring, at lagertruck ofte ikke anvendes i mere end 50% af tiden på et arbejdsskift. Dette betyder, at der er rig lejlighed til at foretage løbende opladning af dine inaktive truck i arbejdstiden. Med I_Site og forbundne truck kan du nemt kontrollere lade tilstanden på hver enkelt truck. På denne måde behøver dine førere aldrig at bekymre sig om næsten afladede batterier igen.

TMHE_CostSaving_Ad5_portrait

Se på indretningen af dit lager

Vores opladere skal blot bruge en pålidelig strømforsyning for at kunne lade dit udstyr, så derfor er de relativt fleksible med hensyn til monteringssted. Så lad os se nærmere på dit lagers grundplan: bør dine ladere være tæt på kantinen? Det er absolut ikke nødvendigt. Du kan installere laderne tæt på det område, hvor dine førere parkerer truckene. Dette er en af mange fordele ved li-ion sammenlignet med blysyre: du har ikke brug for et særskilt rum til opladning, da laderne kan placeres hvor det giver mest mening for din daglige drift – så længe ladeområdet overholder sikkerhedsbestemmelserne. Dit lager bliver mere fleksibelt, og der frigøres plads.


Her får du en guideline om placeringen af laderne:

  •  Kig på lager flowet: Hvilke truck anvendes, hvornår og hvor? Find ud af, hvornår, hvor og i hvor lang tid dine truck anvendes, så du kan definere de steder, hvor laderne kan installeres mest hensigtsmæssigt.
  • Kontrollér sikkerhedsaspekter og lovbestemmelser i dit land: der er visse regler eller bestemmelser, som du skal følge. Opladningsområdet for en enkelt maskine placeret i lager – eller produktionslokalet skal holdes helt fri af omgivende materialer. Dette skal ske ved hjælp af skillevægge af ikke-brændbart materiale eller af et 2 m bredt friareal, hvori køreveje dog kan indgå.
  •  Bestem truck-parkeringsområder: hvor har du plads til at parkere dine truck, og hvor holder de naturligt stille? På disse steder er det oplagt at installere ladere. Du kan etablere formelle truck-parkeringspladser eller lave interne bestemmelser om, hvor der må og hvor der ikke må parkeres.
  • Omdan dit ledige gamle blysyrebatteri-laderum: i dette område kan der installeres li-ion ladere. Li-ion batterier behøver ikke et særskilt rum til opladning, men hvis du har et ledigt rum, kan du jo lige så godt udnytte det?
  • Kontakt os: Vores kompetente salgsteam kan hjælpe dig med at definere de bedste ladesteder, tilpasset din virksomhed, så du får et effektivt flow.

190619-112-6-print

Undgå spidsbelastninger

Hvis du ønsker at oplade alle dine truck løbende, eksempelvis i middagspausen, kan det medføre spidsbelastninger og en højere el-regning. Derfor har alle vores eksterne intelligente ladere dynamisk effektbegrænsning (DPL), hvilket reducerer dine udgifter. I mange lande er el-prisen baseret på spidsbelastningsperioder. Så for at holde el-udgifterne nede er det vigtigt at kunne kontrollere disse spidsbelastninger. DPL anvendes på intelligente ladere og sikrer, at når flere truck oplades samtidigt, modtager trucken med det mest afladede batteri mere strøm. Derved bliver det meget let at håndtere spidsbelastninger og reducere omkostningerne.

Hold batteriet i optimal stand med gode opladningsrutiner

Li-ion batterier har mange fordele for virksomheder, hvor der er gode laderutiner. Hvis dine førere gør det til en vane at oplade deres truck, når de ikke bruges, holdes dine truck kørende, og du opnår maksimal produktivitet.

Når vi kigger på vores I_Site data for BT Reflex RRE160H, kan vi se, at den gennemsnitlige levetid for et blysyrebatteri reduceres med 30% på grund af uhensigtsmæssig opladning (et gennemsnit baseret på data fra 5000 truck). Batterierne oplades, mens de stadig har resterende batterikapacitet, hvilket reducerer levetiden på blysyrebatterier generelt. På li-ion batterier påvirker løbende opladning ikke batteriernes levetid, og man skal ikke bekymre sig om aktuel ladetilstand eller overladning. Så dine førere kan oplade deres truck, når de rent faktisk har tid til det.

Når vi ser på optimale tidspunkter for løbende opladning, ser vi på pauserne. Men dine truck skal ikke nødvendigvis oplades i spisepauserne. Dine førere kan også oplade deres truck, når de holder stille. Det afhænger af travlheden på arbejdsskiftet og af, hvad der er nemmest for dine medarbejdere. Hjælp dine førere med at lave en god plan for løbende opladning, og gør det til en vane at oplade truckene, når de holder stille. Ved et skift fra blysyre til lithium-ion vil løbende opladning kunne hjælpe dig med at opnå høj produktivitet og med at reducere omkostningerne.

Læs mere om I_Site Flådestyringssytem

Populære artikler