Lagerautomation er en god forretning

Picture of Søren Vester Rasmussen

Søren Vester Rasmussen |

Læsetid: 10 minutter

Automatisering , Bæredygtighed , AGV , Logistic Solutions

Der er rift om investeringskronerne i virksomhederne. Sjældent har der nemlig været så mange store dagsordener på spil: ESG, digitalisering og resiliens er tre investeringskrævende megatendenser. Lagerautomation understøtter alle tre megatendenser og er et oplagt aktiv for konkurrenceevnen. Læs her hvorfor og hvordan. 

Lagerautomation er en god forretning

Lagerautomation er en god forretning. Og det er der mindst seks gode grunde til. Det fremhæver to erfarne logistikfolk, nemlig Logistics Consultant Thomas Have og Head of Sales Automation & Connectivity Søren Vester fra Toyota Material Handling. Tilsammen har de to eksperter mere end 50 års erfaring med logistik, forretning og automation. 

Trivsel & sikkerhed 

Den første er trivsel og sikkerhed. Automatisering af lager for eksempel i form af avancerede førerløse truck (AGV’er) skaber store forandringer, og det skaber markant bedre arbejdsvilkår for lagerets medarbejdere. ”Automatiske løsninger overtager typisk de trælse og rutineprægede opgaver, som medarbejderne ikke synes er sjove at løse mange timer dag ud og dag ind”, fortæller de to eksperter.  

Automation medfører, at medarbejderne får en mere varieret arbejdsdag, hvor tiden i stedet kan bruges på mere udfordrende og værdiskabende opgaver for virksomheden. Det er ifølge de to erfarne konsulenter noget, langt de fleste medarbejdere sætter pris på. Det resulterer i større arbejdsglæde og begrænser både sygefravær og arbejdsulykker. 

”Automation medfører også et bedre fysisk arbejdsmiljø, hvor der er færre ensidigt gentagede opgaver, der slider på kroppen. Det indebærer endvidere færre skader på gods, inventar og bygninger, hvilket vil kunne aflæses direkte på bundlinjen”, fortæller de og tilføjer, at trivsel og sikkerhed også spiller en stor rolle for at tiltrække de gode medarbejdere, som er en mangelvare på et trængt arbejdsmarked. 

Billigere & mere bæredygtigt 

De to næste årsager til, at lagerautomation er en god forretning, er, at AGV’er og anden form for lagerautomation i dag har en tilbagebetalingstid på to til tre år – og at det bidrager markant til en mere bæredygtig drift. ”AGV’er betaler hurtigt sig selv hjem, fordi de aldrig bliver trætte eller syge, fordi de kan arbejde i 3-holdsskift ved spidsbelastninger og fordi de forbruger mindre energi end alternativer. Det er også et faktum, at lønomkostningerne siden 2005 er steget med næsten 50 procent, mens omkostninger til teknologi i samme periode er faldet til mindre end en tredjedel”, fortæller de to eksperter og supplerer: 

”Lithium-ion batteriteknologi giver dobbelt levetid, og eftersom en AGV kører jævnt hele tiden, giver det sammenlagt lavere energiforbrug. Det bidrager til ESG-ambitionen. Vælger man en leverandør af udstyr, som for eksempel er forpligtet til ESG-dokumentation efter ordninger som SBTi og Ecovadis, så har man sikkerhed for, at udstyrets bæredygtighed er gennemtænkt i alle dimensioner”. 


Fleksibilitet, lagerstyring og resiliens 

De sidste tre årsager hører sammen med den skalerbarhed, kvalitet og robusthed, som AGV’er og anden lagerautomation tilbyder. 

”Automationsløsninger gør det let at skalere driften op eller ned, hvis der sker udsving i markedet. Og automation begår ikke fejl, så godset er altid på rette sted, i rette mængder på det rette tidspunkt. En forkert håndtering af en palle kan skabe store og dyre forstyrrelser i et vareflow. Den slags sker ikke med lagerautomation”, fortæller Thomas Have og Søren Vester. 

De fremhæver også, at lagerautomation giver højere resiliens i en verden, hvor forstyrrelserne står i kø. Near-, friend- og reshoring-tendensen medfører et behov for både mere og skarpere lagerkapacitet, og her bidrager automation med både ’muskler’ og ’kvalitet’. 

FÅ MERE AT VIDE OM STEP-BY-STEP AUTOMATISERING

Populære artikler