Gaffeltruck-inspektion med I_Site pre-op check for bedre sikkerhed

Picture of Søren Vester Rasmussen

Søren Vester Rasmussen |

Læsetid: 10 minutter

Logistic Solutions , I_Site

Inden du starter dit køretøj, skal du udføre en forudgående kontrol (eller pre-op-check). I_Site kontrollerer en række elementer, herunder generel tilstand og renlighed, væskeniveauer, lækager, revner eller andre synlige defekter. Den forudgående kontrol forhindrer proaktivt brug af beskadigede maskiner. Resultatet er, at du undgår, at maskinskaden bliver værre, hvilket reducerer omkostningerne til slidtage og begrænser nedetiden ved nedbrud. Ved at inspicere og vurdere udstyr korrekt inden brug forbedrer du sikkerheden på arbejdspladsen og hjælper med at holde dit udstyr og dine medarbejdere sikre mod eventuel skade.


Ingen plads til forsømmelse eller ligegyldighed

Pre_op Gaffeltruck er afgørende redskaber i de daglige operationer inden for de fleste logistikaktiviteter. Det hyppige brugsniveau giver ingen plads til forsømmelse eller ligegyldighed. Den forudgående kontrol kræver, at føreren udfører en sikkerhedskontrol, inden maskinen startes. Sikkerhedsspørgsmål - som du selv programmerer i I_Site - vises på maskinens display, og føreren skal besvare dem, mens han kontrollerer maskinens tilstand. Spørgsmålene kan indstilles til at vises i tilfældig rækkefølge for at undgå, at operatører lærer dem udenad. Der kan indstilles et minimums- og maksimumtidsrum for at gennemføre spørgeskemaet. Spørgsmål kan kategoriseres som kritiske eller ikke-kritiske. Her er nogle eksempler på, hvordan du kan kategorisere dem.


Kritiske spørgsmål:MicrosoftTeams-image (23)

  • Fungerer bremserne korrekt?
  • Fungerer styringen korrekt?
  • Er gaflerne i god stand?


Ikke-kritiske spørgsmål:

  • Er der ridser på maskinen?
  • Ser instrumentbrættet okay ud?
  • Er trucken fri for skrald og snavs?


Maskinen vil blive låst for kørsel, hvis der opdages et kritisk problem. Supervisor vil også blive underrettet øjeblikkeligt om kritiske problemer. Hvis noget ikke-kritisk opdages, vil føreren stadig kunne betjene maskinen, men der vil stadig blive rapporteret en advarsel i I_Site.


Dataaflæsning for at træffe korrigerende foranstaltninger


Visual I_Site Explorer(1)For at forstå, hvor vi har en maskine i dårlig stand, bør vi lede efter maskiner med mislykkede forudgående kontroller (pre-op check), så vi kan undersøge kritiske maskinproblemer først. Advarsler, der indikerer ikke-kritiske problemer, kan behandles på et senere tidspunkt. Positivt markerede spørgsmål betyder, at maskinen er i god stand.

I I_Site Explorer kan du oprette forskellige lister over spørgsmål til forskellige maskiner eller maskingrupper og udtrække rapporter over gennemførte forudgående kontrolundersøgelser, herunder mislykkede kontroller (på grund af utilfredsstillende svar på kritiske spørgsmål), advarsler (på grund af utilfredsstillende svar på ikke-kritiske spørgsmål) eller markerede spørgsmål (i tilfælde af tilfredsstillende svar).

Du kan også udtrække rapporter baseret på:

1. chauffører og/eller chaufførgrupper
2. forudgående kontrol med "session for kort" eller "timeout"
3. en valgt tidsramme

I mange lande har lovgivere gjort forudgående kontrol obligatorisk. Nogle kræver bare, at det udføres på papir, men flere og flere lande tager det digitale format op. I en digitaliseret og papirløs verden er I_Site et sikkert, nemt anvendeligt og effektivt værktøj til at erstatte besværlige papirer, der kan blive væk eller blive spildt kaffe spildt over.


Daglig forebyggende vedligeholdelse

Formålet med en forudgående kontrol er at forhindre hændelser relateret til eksisterende maskinfejl, og resultatet vil være øget sikkerhed, men også reducerede vedligeholdelsesomkostninger på grund af brug af defekte maskiner. At bruge et par minutter om dagen på at handle på resultaterne af den forudgående kontrol vil hjælpe dig med at gøre arbejdsmiljøet sikrere og øge oppetiden.

Sammen med effektstyring sikrer forudgående kontrol, at maskiner med høje skadesomkostninger og serviceforstyrrelser kontrolleres regelmæssigt, og ved at stille specifikke spørgsmål kan du sikre, at operatører passer godt på deres udstyr for at undgå slidtage på truckdele, der igen forårsager maskinnedbrud. Som sådan hjælper I_Site forudgående kontrol med at forlænge maskinens levetid.

Forudgående kontrol sikrer, at operatører kan stole på deres maskiner og stole på, at deres kolleger er lige så opmærksomme, når det kommer til at holde maskinerne i god stand. Det kommer i sidste ende ned til, at med forudgående kontrol udfører du forebyggende vedligeholdelse dagligt, hvilket resulterer i mindre serviceforstyrrelser og dermed forbedret pålidelighed af flåden og et sikkert arbejdsmiljø.

Mere om I_Site Explorers funktioner

Populære artikler