Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

Picture of Christina Christensen

Christina Christensen |

Læsetid: 9 minutter

Bæredygtighed , Rådgivning , Logistic Solutions

Det er en kompleks opgave at drive en logistikterminal, der ikke alene skal være effektiv og produktiv, men også bæredygtig og ansvarlig i en verden, der konstant forandres og stiller højere krav til virksomhedernes samfundsansvar.

Billede1-2

I en verden, hvor bæredygtighed og ansvarlighed bliver stadig mere fremtrædende, kan logistikterminaler stå over for en udfordring med at integrere disse værdier dybt i deres operationelle praksisser. Med et øget fokus på ESG, er det ikke længere nok kun at levere effektive logistikløsninger; virksomhederne skal nu demonstrere en forpligtelse til blandt andet miljøbeskyttelse og socialt ansvar.

”At integrere miljømæssig bæredygtighed i den daglige drift af en logistikterminal er ikke nødvendigvis en uoverskuelig opgave”, mener Christina Christensen, der er EHS Manager hos Toyota Material Handling. 

”Men det kræver selvfølgelig en bevidsthed i ledelsen, en vilje til handling kombineret med fx en gradvis overgang. Og det er faktisk en god måde at komme i gang på”, fortæller hun. Som et eksempel nævner hun indførsel af miljøvenlige transportmidler og håndteringsudstyr på logistikterminalen. De er en afgørende del af enhver bæredygtighedsstrategi. En overgang, især mod elektriske trækkere, gaffeltruck og andre lagerkøretøjer, bringer betydelige fordele med sig, både for miljøet, arbejdsmiljøet og terminalens økonomi.

En grønnere og billigere logistikterminal

På det miljømæssige plan reducerer elektriske køretøjer markant CO2-udledningen og andre skadelige emissioner i forhold til deres traditionelle diesel- og gas modparter”, påpeger Christina Christensen og fortsætter; ”Dette træk er afgørende for at mindske luftforureningen og den samlede miljøpåvirkning fra terminalens operationer – ude som inde. Derudover bidrager de støjsvage egenskaber ved elektriske køretøjer til at forbedre både det lokale miljø og arbejdsbetingelserne for medarbejderne”.

Elektrificering af operationen stiller selvfølgelig også krav til den strøm, der bruges. Miljømæssig bæredygtighed begynder derfor oftest med overgangen til grønne energikilder, som oplagt kan opnås vil at skifte til en grøn el-leverandør. Man kan også gå skridtet videre og fx implementere solpaneler eller vindkraft, som gør at terminaler kan reducere deres afhængighed af fossile brændstoffer og mindske deres CO2-udledning betydeligt. 

Økonomisk set er der også betydelige fordele. Selvom investeringen i elektriske køretøjer kan være højere i starten, er drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne typisk lavere, da elektriske motorer har færre bevægelige dele, hvilket reducerer slid og vedligeholdelsesbehov. Elektriske køretøjer er desuden mere energieffektive og har lavere omkostninger pr. kørte time end brændstofdrevne køretøjer, hvilket resulterer i betydelige besparelser over tid, specielt i højvolumen logistikoperationer.

Vælg den rigtige leverandør

Hos Toyota Material Handling ser vi flere og flere virksomheder, som overgår til el. Når virksomhederne træffer valget om elektrificering af deres materialehåndteringsudstyr, er det vigtigt at deres leverandør kan klæde dem på i form af sparring og rådgivning på baggrund af konkret erfaring. Sammen skal de finde frem til den bedste plan, lige meget, om det er at udskifte hele den eksisterende flåde på én gang, eller om det skal ske ved en gradvis overgang, hvor ældre køretøjer udsikftes med elektriske alternativer over tid. Ladeinfrastrukturen har fx stor betydning. Den skal nemlig bidrage til at sikre tilstrækkelig kapacitet og strategisk placering af ladestandere, for at sikre en effektiv drift. Medarbejdere skal desuden have uddannelse i adfærd og brug af nye køretøjer, samt forståelse for ladecyklus, for at sikre en sikker og effektiv brug.”, påpeger Christina Christensen.

Fastholdelse af medarbejdere

Sikkerheden for medarbejderne, der betjener udstyr, er ligeledes et kritisk fokusområde. Det skal tilsikres, at maskiner og udstyr ikke kun er effektive og pålidelige, men også designet til at minimere risici under brug. Dette inkluderer at reducere luftforurening, støj og vibrationer, hvilket skaber et sundere og mere behageligt arbejdsmiljø.

Endelig er det vigtigt at fremme inklusion og ligestilling i arbejdsmiljøet. Maskinerne skal kunne leveres, således, at de er nemme at betjene for alle medarbejdere, inklusive dem som måtte have fysiske udfordringer. Dette giver hver enkelt medarbejder mulighed for at bidrage effektivt og opnå en værdig plads på arbejdsmarkedet. Samlet, er en aktiv og synlig ansvarlighedspolitik med til at sikre en højre grad af medarbejderfastholdelse.

Samlet set, selvom overgangen til elektriske køretøjer indebærer opstartsinvesteringer og planlægning, er de langsigtede fordele tydelige, både i form af en reduceret miljøpåvirkning, de sociale fordele for medarbejdernes arbejdsmiljø samt lavere driftsomkostninger. Dette skridt er en vital del af at opnå ESG-målene, og det repræsenterer en sund økonomisk beslutning for fremtidens logistikterminaler.

Få mere at vide om vores bæredygtighedsrejse

 

Populære artikler