Klarhed i timemåling på truck: A-tid kontra S-tid

Picture of Stellan Hansen

Stellan Hansen |

Læsetid: 11 minutter

Rådgivning , Service , Leje

I en verden af materialehåndteringsudstyr er nøjagtig serviceplanlægning en af nøglerne til at sikre optimal drift og minimere omkostninger. Timetælleren spiller en central rolle i denne sammenhæng, da den giver indsigt i belastningen og driftsmønstret af din truck. Men hvad betyder det egentlig, når vi taler om A-tid og S-tid, og hvorfor er det vigtigt at forstå forskellen?

Toyota6627
Forskellen på A-tid og S-tid

Når det kommer til timemåling på truck, er der typisk to metoder, der bruges af leverandører: A-tid og S-tid.

A-tid står for Availability Time og måler den samlede tid, hvor trucken er tændt og tilgængelig til brug, uanset aktivitet. Denne målemetode inkluderer altså både den tid, hvor trucken er i brug til håndteringsopgaver, og den tid, hvor den er tændt, men ikke bruges aktivt.

S-tid står derimod for Service Time og måler kun den tid, hvor trucken faktisk er i brug til sit formål, altså udfører håndteringsopgaver. Denne målemetode fokuserer kun på den reelle brugstid og filtrerer den tid fra, hvor trucken er tændt, men ikke aktivt i brug.

Det kan virke som en lille forskel, men den har stor indflydelse på, hvordan du vurderer tilbud og planlægger service. Nogle leverandører måler i A-tid, mens andre foretrækker S-tid. Hos Toyota anvender vi konsekvent S-tid på tværs af alle vores produktgrupper og maskintyper, da det giver den mest præcise og transparente måling.

Betydningen af korrekt timemåling

Korrekt timemåling er afgørende for at sikre optimale driftsbetingelser for brugere af materialehåndteringsudstyr. Timetælleren spiller en vigtig rolle i at forstå belastningen og driften af din truck, samt i forebyggelsen af nedbrud og omkostningsminimering. Ved at have præcis viden om timetallet på din truck kan du planlægge service og vedligeholdelse mere effektivt, hvilket sikrer en problemfri drift af din virksomhed.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan leverandørerne måler timetallet på den enkelte truck eller den samlede flåde, når man sammenligner tilbud på lejeaftaler eller køb af materialehåndteringsudstyr. Ved at kende det præcise timetal og den anvendte målemetode på de tilbudte maskiner, kan man foretage en sammenligning baseret på faktiske brugstider og dermed træffe en velinformeret beslutning.

Uden nøjagtig tidsmåling og klarhed omkring den anvendte metode til at måle timer, kan man risikere at vælge et tilbud, der ser godt ud på papiret i form af mange timer, men som reelt set ikke dækker det behov, man har. Det kan føre til unødvendige omkostninger og ineffektiv drift af virksomheden. 

Korrekt timemåling er altså afgørende for at sikre en pålidelig og omkostningseffektiv drift af materialehåndteringsudstyr. Ved at være opmærksom på den anvendte metode hos den enkelte leverandør, kan du være tryg ved din beslutning og sikre optimal drift af din virksomhed.

Praktisk eksempel på vigtigheden af at være opmærksom på anvendte metoder

Et konkret eksempel viser tydeligt vigtigheden af at være opmærksom på den anvendte målemetode, når man sammenligner tilbud på materialehåndteringsudstyr.
Sammenligning af 2 tilbud med forskellige målemetoder-1
Forestil dig, at der sammenlignes to tilbud på den samme type maskine. Det ene tilbud er baseret på A-tid og tilbyder 900 timer, mens det andet tilbud er baseret på S-tid og tilbyder 700 timer. Prisen er den samme på begge tilbud.

Hvis man konverterer begge tilbud til A-tid, så de reelt kan sammenlignes, vil tilbuddet på 700 timer i S-tid svare til 945 timer opgjort i A-tid. Omvendt vil tilbuddet på 900 timer baseret på A-tid svare til 667 timer målt i S-tid.

Dette eksempel viser, hvor stor forskel der kan være på timetallet, afhængigt af hvilken målemetode der anvendes. Havde man valgt at takke ja til tilbuddet på 900 timer A-tid, som på papiret tilbyder flest timer, ville man reelt få 45 timer mindre end ved tilbuddet på 700 timer S-tid.

Derfor er det nødvendigt at kende den anvendte målemetode og være opmærksom på, om de tilbud, man sammenligner, bruger samme metode. Hvis forskellige metoder anvendes, bør tilbuddene konverteres til samme måleenhed, så du kan sammenligne æbler med æbler og træffe en velinformeret beslutning, der passer til dine og din virksomheds behov og krav.

Toyotas tilgang og filosofi

Hos Toyota er vi kendt for vores TPS-tilgang, der sikrer kvalitet og pålidelighed i alt, hvad vi gør. Det gælder også for timemåling på vores materialehåndteringsudstyr.

Vi har valgt at standardisere vores målemetode og anvender altid S-tid på tværs af alle produktgrupper og maskintyper. Dette sikrer gennemsigtighed og sammenlignelighed for vores kunder, når de planlægger service og vedligeholdelse af deres udstyr. Når du modtager et tilbud, hvor Toyota er leverandør, eller du planlægger service på en Toyota-truck, kan du være sikker på, at du får pålidelig og præcis information om timetallet på dit udstyr, hvilket er afgørende for en optimal drift af din virksomhed.

Læs mere om fleksible lejeløsninger

Læs mere om Toyotas service her

 

Populære artikler