Chokstyring, en integreret del af flådestyring

Picture of Søren Vester Rasmussen

Søren Vester Rasmussen |

Læsetid: 12 minutter

I_Site

At holde dine skadesomkostninger under kontrol, uanset om det drejer sig om truckskader, infrastrukturskader eller skader på varer, er ét aspekt af at drive en profitabel virksomhed. Men hvad forårsager chok, hvilke operatører er involveret, og hvad fortæller den seneste service rapport? Konnektivitet hjælper dig med at overvåge din truckflåde, hvilket giver dig mulighed for at skabe en sikrere og mere omkostningseffektiv drift. Opdag, hvorfor chokstyring er vigtig.

Vær hellere på den sikre side

Forkert brug af gaffeltruck vil medføre ekstra serviceomkostninger. Skader forårsaget af chok vil øge reparationsomkostningerne og føre til uønsket nedetid. Chokstyring giver dig mulighed for at handle, ikke kun reaktivt, men også proaktivt.

Toyota's flådestyringsværktøj, I_Site, bruger online data fra dine Toyota-Smarttrucks, såsom grundlæggende flådeinformation eller en komplet ydeevneoversigt, til at måle, analysere og optimere ydeevnen af maskinerne. I_Site Explorer hjælper dig med at spore chok ved hjælp af stødsensorer på truckene og chokrapporterne vil hjælpe dig med at få nyttige indsigter, for at træffe de rette foranstaltninger.

Chokstyring giver dig et overblik over de registrerede chok, hvornår de skete, hvor alvorlige de var, hvem der kørte, og med hvilken hastighed. Forståelsen af hvad der forårsagede chokket kan støtte dig i at reducere alvorlige hændelser eller skader. Tænk på det som et kollisionssikringssystem.

Sikkerhedstjek er på plads

I I_Site-analyserapporten kan du indstille forskellige niveauer for høje, mellemstore og lave chok:

Toyota pallet stacker with I_Site impact management

  • Lave chok kunne være ujævnheder i gulvet.
  • Mindre sammenstød med varer eller infrastruktur tælles som mellemstore påvirkninger.
  • Fokuser først på de høje chok, da de er mere alvorlige og potentielt skadelige.

Standardindstillingerne for de forskellige tærskler kan tilpasses.

I_Site understøtter aktivt sikkerhed under kørsel. Ved chok kan I_Site Explorer fra Toyota anvende kollisionskontrol og få dine maskiner til at gå i krybehastighed. Den tilsynsførende eller teamlederen modtager øjeblikkeligt en meddelelse via e-mail eller en advarsel i appen. Maskinen vil først kunne køre med fuld hastighed igen, efter at være blevet nulstillet af autoriseret personale. I_Site kan også fortælle, hvem der har låst maskinen op fra krybehastighed.

Fortolk de data du læser, for at træffe passende foranstaltninger

I_Site fortæller dig, hvor ofte chok forekommer for hver maskine og fører. Det giver dig endda mulighed for at gruppere din flåde i forskellige maskin- og førergrupper. Dette er en god måde at forstå, om chok er relateret til et bestemt team af maskiner eller operatører. På den måde kan du finde ud af, hvilket team af operatører der forårsager flest chok og muligvis har brug for ekstra operatørtræning. Chok relateret til hver enkelt fører kan også vises. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvor operatørtræning er mest nødvendig. Du kan for eksempel se, om gaflerne var i løfteposition på tidspunktet for chokket eller spore den hastighed, maskinen havde på det tidspunkt. Baseret på denne information kan du bedre estimere, hvilket niveau af operatørtræning der er nødvendigt.

Se vores webinar om, hvordan man minimerer kollisioner med gaffeltrucks for at øge sikkerheden og reducere skader.


Det kan også være en indikation på at området, hvor teamet arbejder, ikke er sikkert nok, eller at teamet har for travlt. Ændringer i arbejdspladsens indretning kan være en god foranstaltning for at forhindre ulykker og beskytte omkringliggende infrastruktur. Med I_Site-positioneringsfunktionen kan du overvåge koordinaterne, hvor chok forekommer. Information om chokkenes alvor og hvilke maskiner og førere der var involveret, er også tilgængelig.

I_Site overvåger choktendenser og rapporterer, hvilke dage chok primært sker. Baseret på denne information kan du træffe foranstaltninger i overensstemmelse hermed, for at mindske arbejdsbyrden på hektiske dage med det formål at skabe en sikrere arbejdsmiljø.

Minimer chok for at øge sikkerheden og reducere skader

Toyota I_Site fleet managementVed at bruge 10 minutter om dagen på at arbejde med chokstyring og finde ud af hvor kollisioner eller chok sker, kan du finde hovedårsagen til problemet, kommunikere med dine førere for at advare dem om kollisioner, oprette chok-KPI'er for at reducere antallet af hændelser og sigte mod eliminering af chok og skadeomkostninger, tilbyde effektiv førertræning, revidere arbejdstider, foretage ændringer i indretningen osv.

Derudover opfordrer den præoperative kontrolfunktion gaffeltruckoperatører til at udføre et tilpasset sikkerhedstjek føre trucken benyttes. Disse tjek bidrager til at forebygge hændelser relateret til eksisterende maskinfejl og undgå ekstra vedligeholdelsesomkostninger.

Ved at bruge et par minutter om dagen på chokstyring kan du skabe et sikrere arbejdsmiljø. I_Site Explorer kan hjælpe dig med at reducere risikoen for skader og dermed spare skadesomkostninger. 

Mere om I_Site Explorers funktioner

 

Populære artikler