3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Picture of Christina Christensen

Christina Christensen |

Læsetid: 8 minutter

Bæredygtighed , Rådgivning

Den bæredygtige fremtid er blevet nutid. Det er NU, I skal påbegynde den grønne omstilling i alle dele af jeres værdikæde og blive klar til den fremtidige ESG-rapportering. Her følger tre ESG-områder, som I med fordel kan drøfte indgående med jeres leverandør af materialehåndteringsudstyr og -løsninger.

ESG

ESG står for environment, social og governance. Det er parametre for, hvordan en virksomhed handler ansvarligt indenfor miljø-, sociale-, og ledelsesmæssige faktorer. Det gælder naturligvis også for materialehåndtering, som i mange virksomheder har en stor indvirkning på både klimaaftryk og arbejdsmiljø.

”Det kan virke som en kompliceret affære at integrere ESG i den daglige drift i materialehåndteringen, men det kan sagtens lade sig gøre”, fortæller Christina Christensen, der er EHS Manager hos Toyota Material Handling. Hun supplerer:

”Det kræver bevidsthed og vilje til handling i topledelsen. Som altid er det fornuftigt at bryde elefanten ned i mindre dele. Det vigtige er at turde handle, skabe læring og forandring i den måde ressourcer og energi forbruges”.

Èt oplagt første skridt er at se på, hvordan I sammen med leverandørerne kan sætte fart på den grønne omstilling. Her følger tre eksempler på temaer, som I med fordel kan drøfte med nuværende eller potentielle leverandører:

Stil krav om ESG-rådgivning

Vi anbefaler, at virksomheder samarbejder med leverandører, der kan levere kvalificeret faglig rådgivning og sparring om, hvordan virksomheden bedst integrere ESG i materialehåndteringen. Mål kan ikke stå alene, samarbejde med værdikæden er et nødvendigt fokus og essentiel for en virksomheds reelle omstilling”, fortæller hun.

Rådgivning på baggrund af konkret erfaring. Har jeres leverandør selv forpligtet sig til bæredygtighedsprincipper ved for eksempel proaktivt og helhjertet at implementere EU's kommende regulering ESRS/CSRD eller lignende initiativer? Den slags arbejde viser, at leverandøren ikke blot tager ESG alvorligt – det bæredygtige ansvar tages alvorligt – med ambitionen om at hæve barren og omfavne forandringen og kan fungere som en kvalificeret sparringspartner – men som også kan levere omfattende data og dokumentation, som direkte kan indgå i jeres egen ESG-rapportering.

Bæredygtige energiløsninger

Energi og drivmidler er et tungt område for materialehåndtering. Den grønne omstilling handler i høj grad om skiftet til vedvarende energikilder, og her skal materialehåndteringen selvfølgelig bidrage. I øjeblikket er det ESG-rigtige valg af trækkere, gaffeltruck, AGV’er, palleløftere og andre lagerkøretøjer elektriske udgaver med lithium-ion batterier. På lidt længere sigt kan brint muligvis komme til at spille en rolle. 

Elektrisk udstyr kan reducere udledningen af CO2 og andre skadelige gasser i forhold til benzin-, diesel- og gasdrevet udstyr markant”, fortæller Christina Christensen og supplerer: ”Energi fra vedvarende og grønne kilder bidrager effektivt til at mindske luftforureningen og den samlede miljøpåvirkning – ude som inde. El varianter er desuden støjsvage og bidrager på den måde til at forbedre arbejdsmiljøet for brugeren. En tredje gevinst er bedre driftsøkonomi, Li-ion batterier har simpelthen en bedre energiudnyttelsen”.

Sikkerhed, inklusion og træning

S’et i ESG står for social bæredygtighed. Det indebærer for eksempel høj sikkerhed for brugeren, når de anvender udstyret. Spørg ind til hvordan leverandørernes produkter bidrager til højere sikkerhed for brugeren. Udstyret skal ikke kun være effektivt og pålideligt, det skal også reducere risici og nedslidning under brug. 

”Tekniske hjælpemidler skal også understøtte inklusion og ligestilling. Kan udstyret betjenes af alle medarbejdere og altså også af dem, der måtte have fysiske udfordringer? Tilbyder jeres leverandør træning i korrekt og sikker anvendelse af udstyret?”, spørger Christina Christensen.

Hun fremhæver også, at et effektivt flådestyringsværktøj bidrager til den rette energiudnyttelse og sikkerhedsmæssige adfærd i brugen af maskinerne, hvilket giver logistikledelsen et faktuelt værktøj til løbende og databaserede forbedringer af miljø, sikkerhed, udstyrets levetid etcetera.

Læs mere om vores tilgang til bæredygtighed

Populære artikler