Automatiserede AGV-løsninger baner vej for bæredygtig forretning

Picture of Kim Langhoff

Kim Langhoff |

Læsetid: 7 minutter

Automatisering , Bæredygtighed , AGV

Potentialet for at energioptimere driften i logistikbranchen er stort ved konvertering over til førerløse truck. Sådan lyder budskabet fra Toyota Material Handling, der er førende leverandør af gaffeltruck, lagerudstyr og logistikløsninger.

Energibesparelse, reduktion af driftsomkostninger og lageroptimering er nogle af de faktorer, der har fået efterspørgslen på automatisering til at stige kraftigt i logistikbranchen de senere år. Samtidig er potentialet for at konvertere repetitivt manuelt arbejde over til automatisering stadig enormt.
“Ser man ind i den aktuelle mangel på arbejdskraft i logistikbranchen, kan automatisering være en del af løsningen. På nuværende tidspunkt er blot tre procent af de arbejdsfunktioner, der kan løses inden for lagerlogistik blevet realiseret,” fortæller Head of Sustainability i Toyota Material Handling Danmark, Søren Vester.


Automatisering af AGV’er: CO2-besparende og omkostningseffektivt

Toyota Material Handlings førerløse AGV kan i dag erstatte meget manuelt arbejde. Som afledt effekt heraf vil virksomheder, der integrerer AGV’er i driften, opleve et betydeligt fald i både omkostninger og CO2-aftryk. Førerløse AGV’er, frem for manuelle truck, kører nemlig stabilt og pænt, hvilket bl.a. sænker energiforbrug og mindsker graden af slitage. Samtidig effektiviseres driften, da AGV’er er alsidige i drift og kan køre dag og nat - også i mørke.

“Mens medarbejderomkostninger var stigende fra indeks 105-148 i 2021, faldt robotomkostninger i samme periode fra indeks 100-28. Det er dokumenteret, at virksomheder vækster i omsætning og antal medarbejdere ved at integrere robotter i driften. Der er altså tale om en symbiose, hvor robotter frigiver menneskelig arbejdskraft til mere værdiskabende arbejde og komplicerede rutiner,” siger Søren Vester.

Forbedret arbejdsmiljø

Ved at benytte automatiserede AGV-løsninger skaber virksomheder også et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø, som øger medarbejdertrivslen. Det skyldes bl.a. AGV’ers lave støjniveau og integrerede sikkerhedsudstyr.
“Manuelle truck indebærer generelt en forøget risiko for fejl og ulykker, som følge af f.eks. uopmærksomhed og blinde vinkler. Selvom det er sjældent, at der sker ulykker i forbindelse med truckarbejde, så er chancen for, at det
er alvorligt højere sammenlignet med en førerløs truck,” forklarer Søren Vester.

Nul-emission i 2031

Med ønsket om at bidrage til FN-kampagnen “Race To Zero” og finde løsninger på den globale klimakrise har Toyota Material Handling Danmark sat et ambitiøst mål om klimaneutralitet i 2031. “Mange af vores kunder har et stigende fokus på bæredygtighed, og de stiller krav til dokumentation i forhold til CO2-aftryk. Ligeså stiller vi krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi udvikler os i samarbejde med vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører,” forklarer Søren Vester.

Han fortæller, at Toyota Material Handling benytter sig af EcoVadis evalueringssystem, der vurderer virksomheders arbejde ud fra kriterier, der omfatter arbejds- og menneskerettigheder, miljø, etik og bæredygtigt indkøb. “I den seneste evaluering har Toyota Material Handling Danmark opnået guld-status. Vi befinder os i dag blandt de tre procent af de øverst placerede virksomheder i verden inden for certificeringen. Flere af vores europæiske fabrikker har allerede opnået klimaneutralitet og platin-status.”

 

Populære artikler